Τηλεφωνικός Κατάλογος

Αποκεντρωμένες Δημοτικές Υπηρεσίες

Μαργαρίτι

Παλαιό Δημαρχείο Μαργαριτίου

26653 61719, 26653 61720
Μαργαρίτι
fax: 26653 61711
Πλαταριά

Παλαιό Δημαρχείο Συβότων

26653 61505
Πλαταριά
fax: 26653 61711
Πέρδικα

Κοινοτικό Γραφείο Πέρδικας

26650 91282
Πέρδικα
fax: 26650 97024
Παραπόταμος

Παλαιό Δημαρχείο Παραποτάμου

26653 61404
Παραπόταμος
fax: 26653 61402