Διοίκηση

Εργαζόμαστε σκληρά και επιθυμούμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή όλων

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Απόστολο Τζώρτζη

Αρμοδιότητες

  • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων των εργασιών και δραστηριοτήτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Την συνεργασία με όλους τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την καταγραφή και την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
  • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων πιστοποιητικών και τοπικών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που  λειτουργούν  στα  όρια  της  Δημοτικής Ενότητας.