Κοινωνική Πρόνοια

Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ηγουμενίτσας, είναι μια ακόμη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής, για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη. Με σκοπό την ουσιαστική στήριξη των Δημοτών που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν ακόμη και πρόβλημα επιβίωσης, ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει αναπτύξει επιμέρους Δομές (ΚΕΠ Υγείας, Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.α) με σκοπό την «ανακούφιση» των συμπολιτών που δοκιμάζονται. Η δομή του Κοινωνικού Φαρμακείου απευθύνεται σε εκείνο το μέρος του τοπικού πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε φάρμακα και παραφαρμακευτικά υλικά.

Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Ηγουμενίτσας συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών άλλων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή λόγω ιδιαίτερων αναγκών (αναπηρία, ασθένεια κλπ) αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες σε φάρμακα. Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα , τα οποία εξασφαλίζει μέσω δωρεών, συνεργασιών με φαρμακευτικές εταιρείες, τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους κλπ. Οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση του Κοινωνικού Φαρμακείου μέχρι να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη. Οι δικαιούχοι εξυπηρετούνται κατόπιν προσκόμισης συνταγογραφούμενης φαρμακευτικής αγωγής από ιατρούς συναφούς ειδικότητας, ιδιώτη ή του Δημοσίου. Στους δικαιούχους εκδίδεται Κάρτα Κοινωνικών Παροχών – Κάρτα Υγείας με την ένδειξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».

Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00-15:00 μμ)και θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Ηγουμενίτσας (κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας) επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (μαζί με το Κοινωνικό Παντοπωλείο) στην Ηγουμενίτσα. Για την εύρυθμη λειτουργία, ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει προβεί στην πρόσληψη ενός φαρμακοποιού (ΠΕ) και μιας κοινωνικής λειτουργού (ΤΕ) ενώ η υλοποίηση της πράξης έχει συνολική διάρκεια τουλάχιστον 36 μήνες   (02.10.2017 έως 30.09.2020) και το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στις 126.360.00.

Τόσο το Κοινωνικό Παντοπωλείο, όσο και το Κοινωνικό Φαρμακείο έχουν ενταχθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο Ε.Π «Ήπειρος 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων» με τη συνολική χρηματοδότηση των 243.360,00 €.