Κοινωνική Πρόνοια

Κέντρο Κοινότητας

 

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας» είναι μια νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που θα λειτουργεί, ως δομή, συμπληρωματική των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Με τη λειτουργία του αναπτύσσεται ένα τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου. Μεταξύ των άλλων δράσεων, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, είναι:

α) «Πύλη Εισόδου» για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και την υποστήριξή τους για να ενταχθούν σε αυτά.

β) Διασύνδεση με φορείς που παρέχουν υπηρεσίες απασχόλησης καθώς και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και διασύνδεσης με τον ΟΑΕΔ (δράσεις προώθησης της απασχόλησης).

γ) Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών όπως παροχή συμβουλευτικών υποστήριξης, παροχή συμβουλευτικής αγωγής σε θέματα νομικού χαρακτήρα, ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού, ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, δράσεις για την κοινωνική ένταξη κ.α.

Τ ο Κέντρο Κοινότητας, μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, ενισχύει τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται (ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.α.) και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στηρίζοντας έμπρακτα και αποτελεσματικά τους Δημότες. Ακόμη, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και κάθε πολίτη που θα ζητήσει την βοήθειά του.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει στελεχωθεί ήδη με την πρόσληψη μιας ΤΕ Κοινωνικής Λειτουργού και μιας ΠΕ Ψυχολόγου. Συστεγάζεται με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (Αγ. Αποστόλων 43 Ηγουμενίτσα-τηλ. 26650 29071)

Η υλοποίηση της πράξης θα έχει συνολική διάρκεια 36 μήνες (02/10/2017-30/09/2020) με δυνατότητα παράτασης, ενώ η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται στις 112.320,00 €.