Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Ενημέρωση Κτηματολογικού διαγράμματος - Παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της Πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Ηγουμενίτσα, 04/08/2012
Αριθ. πρωτ.: 16691
Ταχ. Δ/νση      : Σουλίου 3
Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα
Πληροφορίες  : Λουκάς Χάρης
Τηλέφωνο       : 2665361263
FAX               : 2665361123

             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι από την 10 Αυγούστου 2017 έως και την 11 Σεπτεμβρίου 2017, σύμφωνα με την αριθμ. 212/02-08-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας, θα γίνει ανάρτηση των ενημερωμένων Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων της μελέτης «Ενημέρωση Κτηματολογικού διαγράμματος - Παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της Πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας», για να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για τις ιδιοκτησίες τους.

Τα ενημερωμένα Κτηματολογικά Διαγράμματα και οι Κτηματολογικοί Πίνακες θα βρίσκονται αναρτημένα στα γραφεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, και κατά τις ημέρες αυτές, θα λειτουργεί καθημερινά γραφείο ενημέρωσης του κοινού, με τεχνικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ., για τυχόν διευκρινήσεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ