Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση» στο Ο.Τ. 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ηγουμενίτσα 05/10/2017

Αρ. Πρωτ.:   οικ 2541

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η Εθνική Αντίσταση» στο Ο.Τ. 25, πραγματοποιείται ανάρτηση των σχεδίων στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 225/11-09-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

       Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να λάβουν γνώση των τροποποιήσεων και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις από την Δευτέρα 09/10/2017 έως και την Δευτέρα 23/10/2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

                                                                                 Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                                              Ιωάννης Λώλος