Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Ανακοινώσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Σε διαβούλευση οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

Υλοποιώντας την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τίθεται σε δημόσια διαβούλευση οι τροποποιήσεις του «Νέος Κανονισμός Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας» σε δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006.

Οι τροποποιήσεις είναι:

Άρθρο 22: Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων

  1. Δημοτική Κοινότητα Ηγουμενίτσας

Κεφάλαιο δεύτερο

Η παράγραφος «Είναι δυνατή η απευθείας εκμίσθωση της χερσαίας ζώνης λιμένα, έμπροσθεν της νέας παραλιακής οδού, και συγκεκριμένα από το λιμανάκι έως τη νοητή γραμμή της οδού Σαμουήλ που καταλήγει στην ακτή, όπως αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας κατόπιν απόφασης των αρμόδιων οργάνων του Δήμου με τους κάτωθι όρους….»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Είναι δυνατή η απευθείας εκμίσθωση της χερσαίας ζώνης λιμένα, έμπροσθεν της νέας παραλιακής οδού, και συγκεκριμένα από την οδό Αγίων Αποστόλων έως τη νοητή γραμμή της οδού Σαμουήλ που καταλήγει στην ακτή, όπως αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας κατόπιν απόφασης των αρμόδιων οργάνων του Δήμου με τους κάτωθι όρους….»

Η παράγραφος «Οι παραχωρούμενοι χώροι θα είναι ανάλογοι της πρόσοψης των καταστημάτων και ο συνολικός χώρος για κάθε κατάστημα δε θα υπερβαίνει τα ογδόντα (80τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παραχωρούμενοι χώροι θα είναι ανάλογοι της πρόσοψης των καταστημάτων και ο συνολικός χώρος για κάθε κατάστημα δε θα υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα».

  1. Τοπική Κοινότητα Πέρδικας:

Ζώνη 3:

Η παράγραφος 3 «Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας σε παραγωγούς ή μη για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής, ψήσιμο καλαμποκιών, κάστανων κλπ.»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Παραχωρούνται τμήματα κοινόχρηστων χώρων έμπροσθεν του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας σε παραγωγούς ή μη για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής, ψήσιμο καλαμποκιών, κάστανων κλπ. Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4)».

Η παράγραφος 4 «Οι χορηγούμενες άδειες δε θα υπερβαίνουν τις τέσσερις (4). Οι δε δύο (2) θέσεις παραχωρούνται δίπλα από το κατάστημα Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της κ. Ντάγκα Σταματίας»

αντικαθίσταται ως εξής:

«Δύο (2) θέσεις για παραγωγούς ή μη για εκθέσεις χειροτεχνημάτων, ζωγραφικής, ψήσιμο καλαμποκιών, κάστανων κλπ. παραχωρούνται δίπλα από το κατάστημα Υ.Ε. της κας Μαριγούλας Πάμπολλα».

 

  1. Τοπική Κοινότητα Συβότων:

Ζώνη 2

Η παράγραφος 4: «Μετά το κατάστημα Υ.Ε. με την επωνυμία «STEAK HOUSE» (ιδιοκτησίας ΑΦΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ) και μόνον για τους μήνες από Ιούλιο έως 15 Σεπτεμβρίου και από ώρες 18:00μ.μ. έως 06:00π.μ., που ο δρόμος πεζοδρομείται, θα επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πλάτους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) επί του πεζοδρομίου»

Αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά το κατάστημα Υ.Ε. με την επωνυμία «STEAK HOUSE» (ιδιοκτησίας ΑΦΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗ) και μόνον για τους μήνες από Μάιο έως 15 Οκτωβρίου και από ώρες 17:00μ.μ. έως 03:00π.μ., ο δρόμος πεζοδρομείται και επιτρέπεται στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πλάτους ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) επί του πεζοδρομίου».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις τους επί του Αρχικού Σχεδίου μέχρι την Δευτέρα  21 Μαρτίου 2016, προκειμένου η ΕΠΖ να εισηγηθεί επί των τροποποιήσεων του Κανονισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.