Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΧΕΠ 1408/2017 Προμήθεια υλικών έργων υποδομής(ασφαλτοσκυρόδεμα)για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:42:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Γ00ΩΡΙ-ΤΒ0
 2. Θέμα: ΧΕΠ 1407/2017 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Ηγουμενίτσας(Με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού)
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:37:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω9ΕΓΩΡΙ-Ζ31
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1406/2017 Προμήθεια υλικών συντήρησης για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 23/08/2017 13:31:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΑΤΩΡΙ-30Ι
 4. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.781/2017:Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: Μουσική εκδήλωση στα πλαίσια «Γιορτής λαδιού» στην Τ.Κ. Πέρδικας, συνολικού προϋπολογισμού 1.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 23/08/2017 12:59:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΛΕΨΩΡΙ-Η6Φ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 535/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΡΑΜΠΩΝ ΑμεΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΗΓ/ΤΣΑΣ ΠΟΣΟΥ 815,74 ΕΥΡΩ
  Ημ/νια: 23/08/2017 12:27:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΒ5ΕΩΡΙ-ΤΛ8
 6. Θέμα: Εξόφληση των τηλεφωνικών τελών από 16/5/2017 έως 15/7/2017 .
  Ημ/νια: 23/08/2017 11:02:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Δ7ΓΩΡΙ-ΘΒΕ
 7. Θέμα: ΧΕΠ 1404/2017 3ος Λογαριασμός του έργου"Κατασκευή δρόμου στα Πεστανιώτικα"της Δ.Κ Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 23/08/2017 09:47:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΒ9ΩΩΡΙ-Θ4Δ
 8. Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Μαργαριτίου»
  Ημ/νια: 22/08/2017 14:41:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΔΓ0ΩΡΙ-992
 9. Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «Έργα οδοποιίας στην Δ.Ε. Παραποτάμου»
  Ημ/νια: 22/08/2017 14:28:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΒΣΩΩΡΙ-Ξ3Θ
 10. Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας με το ΠΔ 69 /2016 & Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλου
  Ημ/νια: 22/08/2017 13:16:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΣΦΩΡΙ-ΑΓ2