Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΧΕΠ 389/2017 Αποζημίωση ιδιοκτησίας από ρυμοτομία λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης Συβότων βάσει της αριθ.47/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 27/03/2017 14:03:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΟΔΩΡΙ-ΠΔΥ
 2. Θέμα: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  Ημ/νια: 27/03/2017 13:32:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΨΨ2ΩΡΙ-ΓΣΔ
 3. Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5612/27-03-2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ.
  Ημ/νια: 27/03/2017 13:28:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Δ7ΘΩΡΙ-6ΚΧ
 4. Θέμα: ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
  Ημ/νια: 27/03/2017 13:24:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΓΚΡΩΡΙ-ΝΘΥ
 5. Θέμα: ΧΕΠ 384/2017 Αποζημίωση ιδιοκτησίας από ρυμοτομία λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης Συβότων βάσει της αριθ.217/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 27/03/2017 12:59:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 651ΕΩΡΙ-ΧΟΑ
 6. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ (ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
  Ημ/νια: 27/03/2017 12:56:37
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ07ΡΩΡΙ-ΑΦΙ
 7. Θέμα: Αποζημίωση ιδιοκτισίας από ρυμοτομία
  Ημ/νια: 27/03/2017 12:54:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Χ3ΛΩΡΙ-5ΥΨ
 8. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ (ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
  Ημ/νια: 27/03/2017 12:51:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΥΡΙΩΡΙ-ΘΑ9
 9. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΤΗΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  Ημ/νια: 27/03/2017 12:45:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΟΟΩΡΙ-ΩΞ3
 10. Θέμα: Προμήθεια ανταλακτικών για συντήρηση αυτοκινήτων
  Ημ/νια: 27/03/2017 12:39:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Ζ3ΧΩΡΙ-2ΣΦ