Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή της στα Ιωάννινα
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:48:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΒΧΨΩΡΙ-ΕΟΗ
 2. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση Αντιδημάρχου για μετάβασή του στην Αθήνα
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:44:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 61ΖΤΩΡΙ-ΥΞ7
 3. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση για μετάβασή του στην Μπολόνια
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:39:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Μ0ΛΩΡΙ-Ν3Ν
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 433/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 521,74 ΕΥΡΩ.
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:38:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Δ1ΚΩΡΙ-ΥΞΑ
 5. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση Αντιδημάρχου για μετάβασή του στις Βρυξέλλες
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:31:46
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΚ9ΩΡΙ-ΦΟΩ
 6. Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Φιλιατών για Τεχνική Υποστήριξη
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:26:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΩΞ6ΩΡΙ-ΕΘΛ
 7. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση Δημάρχου για μετάβασή του στις Βρυξέλλες
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:11:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 78ΝΤΩΡΙ-ΟΘΘ
 8. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των εργαζομένων όλων των υπηρεσιών του Δήμου Ηγουμενίτσας αξίας 603,16 με φπα.
  Ημ/νια: 25/04/2018 09:10:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΝΘΨΩΡΙ-ΒΓΓ
 9. Θέμα: Εξωιδρυματικό επίδομα Τετρ/γιας-Παρ/γιας μηνός Απριλίου 2018
  Ημ/νια: 25/04/2018 08:52:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω6Φ8ΩΡΙ-35Κ
 10. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.406/2018: Έγκριση της προμήθειας υλικών συντήρησης για τις ανάγκες της αυτεπιστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 548,70 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
  Ημ/νια: 24/04/2018 12:21:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω7ΒΥΩΡΙ-ΕΜ0