Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Εξόφληση των παγίων τελών & τελών επικοινωνίας περιόδου από 19 / 6 / 2018 έως 18 / 7 / 2018.
  Ημ/νια: 17/08/2018 13:21:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΨ6ΩΡΙ-810
 2. Θέμα: Εξόφληση σταθερής τηλεφωνίας από 25/7/2018 έως 24/9/2018 .
  Ημ/νια: 17/08/2018 13:02:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΖΓ6ΩΡΙ-ΣΝΗ
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1379/2018 Αποζημίωση επικειμένων για ιδιοκτησία του στο Ο.Τ.51 με Κ.Α.0604002 και 0604003 λόγω ρυμοτομίας στα Σύβοτα του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 13/08/2018 12:55:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΜΥΝΩΡΙ-Χ1Ψ
 4. Θέμα: ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
  Ημ/νια: 13/08/2018 09:30:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΔΞ7ΩΡΙ-Θ37
 5. Θέμα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΡΙΖΟ Τ/Κ/ (0080050)
  Ημ/νια: 13/08/2018 07:44:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΩΘΠΩΡΙ-ΟΨ8
 6. Θέμα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΑΣ Τ/Σ (0080020)
  Ημ/νια: 10/08/2018 13:47:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Υ14ΩΡΙ-Α3Ο
 7. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
  Ημ/νια: 10/08/2018 12:52:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΟΜΤΩΡΙ-94Ω
 8. Θέμα: Απόφαση 911/2018 περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης για έργα οδοποιίας Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 10/08/2018 12:43:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΓΒΩΡΙ-ΑΦΡ
 9. Θέμα: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ-ΑΝΑΘ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΒΟΗΘΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΒΟΗΘΙΚΟ ΧΩΡΟ
  Ημ/νια: 10/08/2018 12:24:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΝΒΡΩΡΙ-ΛΒΒ
 10. Θέμα: Έγκριση του αριθ.1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας.
  Ημ/νια: 10/08/2018 12:22:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΡΚΩΡΙ-31Ψ