Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΧΕΠ 1739/2017 Αντικατάσταση ελαστικών στα ΚΗΙ 9220,ΚΗΙ 9217,ΚΗΙ 9219,,ΚΗΥ 3885,ΚΗΥ 9946 οχημάτων του Δήμου Ηγουμενίτσας και στο Πυροσβεστικό όχημα
  Ημ/νια: 23/10/2017 13:53:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓ0ΥΩΡΙ-Α7Η
 2. Θέμα: ΧΕΠ 1737/2017 Δικαιώματα Υποθηκοφυλακείου Ηγουμενίτσας για την έκδοση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας
  Ημ/νια: 23/10/2017 13:25:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΚΡ2ΩΡΙ-139
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1736/2017 Αμοιβή Δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της από 20-09-2017 Αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στον Φώτιο Φουσέκη με αριθ.έκθεσης επίδοσης 3733 Α'/02-10-2017
  Ημ/νια: 23/10/2017 13:16:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΞΗΧΩΡΙ-4ΝΓ
 4. Θέμα: ΧΕΠ 1734/2017 Προμήθεια ειδικού επισκευαστικού σκυροδέματος για το κτίριο στο Ε.Ι.Ν.του Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 23/10/2017 11:26:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΧΚΨΩΡΙ-Ζ2Σ
 5. Θέμα: ΧΕΠ 1733/2017 Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2017
  Ημ/νια: 23/10/2017 11:22:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΛΨΩΡΙ-Π3Α
 6. Θέμα: ΧΕΠ 1732/2017 Προμήθεια διαφημηστικού μουσαμά στα πλαίσια εκδηλώσεων"Ευρωπαικής εβδομάδας κινητικότητας"στον Δήμο Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 23/10/2017 11:18:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΔΓΤΩΡΙ-ΗΕΕ
 7. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ.1045/2017: Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Συντήρηση κλιματιστικών στο Δημαρχείο και στην Τ.Κ. Παραποτάμου, συνολικού προϋπολογισμού 837,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
  Ημ/νια: 23/10/2017 09:36:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΜ5ΛΩΡΙ-ΖΕΦ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  Ημ/νια: 23/10/2017 09:08:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΜΥΥΩΡΙ-44Ι
 9. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΟΛΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ
  Ημ/νια: 20/10/2017 14:01:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΖΖΝΩΡΙ-Π3Λ
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ
  Ημ/νια: 20/10/2017 11:55:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΞΞΟΩΡΙ-ΓΔΘ