Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: Διλαθεση πιστώσεων έτους 2018
  Ημ/νια: 19/01/2018 13:07:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΔΔ8ΩΡΙ-97Ξ
 2. Θέμα: Τακτική Επιχορήγηση Π.Α.Κ.Π.Π.Ο.
  Ημ/νια: 19/01/2018 12:32:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΞ0ΦΩΡΙ-8ΚΚ
 3. Θέμα: Τακτική Επιχορήγηση Π.Α.Κ.Π.Π.Ο.
  Ημ/νια: 19/01/2018 12:30:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 64ΨΩΩΡΙ-ΞΣ4
 4. Θέμα: Οφειλή Ασφαλιστικών εισφορών Κοινοφελούς Προγράμματος μηνός Νοεμβρίου 2017
  Ημ/νια: 19/01/2018 10:45:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6Δ1ΙΩΡΙ-ΘΔΛ
 5. Θέμα: πρόσληψη για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας
  Ημ/νια: 18/01/2018 14:01:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΠΑΨΩΡΙ-ΙΞΕ
 6. Θέμα: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΡΟΚΑΤ)
  Ημ/νια: 17/01/2018 13:23:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΚΘ3ΩΡΙ-Π90
 7. Θέμα: ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (ΠΡΟΚΑΤ)
  Ημ/νια: 17/01/2018 13:00:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΠ9ΚΩΡΙ-ΨΣΕ
 8. Θέμα: νανέωση καταχώρησης ανελκυστήρα που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σε κτήριο στην οδό Πατριάρχου Αθηναγόρα 33 στην Ηγουμενίτσα (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ο.Α.Ε.Δ.)
  Ημ/νια: 17/01/2018 12:21:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΡΣΡΩΡΙ-Ψ96
 9. Θέμα: Άσκηση ή μη αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή αγωγής ή έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
  Ημ/νια: 17/01/2018 12:21:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7368ΩΡΙ-Θ7Ω
 10. Θέμα: ΝΕΑ ΔΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ
  Ημ/νια: 17/01/2018 11:25:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7ΝΡΙΩΡΙ-ΣΜ1