Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 28/04/2017 15:00:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΘΥΖΩΡΙ-2Μ6
 2. Θέμα: ΧΕΠ 747/2017 Εξόφληση(Ληξιπρόθεσμη οφειλή)τόκοι υπερημερίας και δικαστική δαπάνη,βάσει της υπ΄αριθμ.41/2014 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 28/04/2017 13:17:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω0ΗΝΩΡΙ-Τ95
 3. Θέμα: ΧΕΠ 746/2017 Εξόφληση(Ληξιπρόθεσμη οφειλή)υπολοιπόμενο κεφάλαιο,τόκοι υπερημερίας και δικαστική δαπάνη,βάσει της υπ΄αριθμ.41/2014 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 28/04/2017 12:55:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 67Γ2ΩΡΙ-Ε74
 4. Θέμα: ΧΕΠ 745/2017 Εξόφληση(Ληξιπρόθεσμη οφειλή)τόκοι υπερημερίας και δικαστική δαπάνη,βάσει της υπ΄αριθμ.41/2014 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 28/04/2017 12:52:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Α1ΝΩΡΙ-939
 5. Θέμα: ΧΕΠ 744/2017 Εξόφληση(Ληξιπρόθεσμη οφειλή)τόκοι υπερημερίας και δικαστική δαπάνη,βάσει της υπ΄αριθμ.41/2014 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 28/04/2017 12:50:10
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 732ΝΩΡΙ-6ΛΚ
 6. Θέμα: ΧΕΠ 743/2017 Προμήθεια Τράπεζας Πειραιώς Απρίλιος 2017
  Ημ/νια: 28/04/2017 12:46:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ4Η4ΩΡΙ-092
 7. Θέμα: ΧΕΠ 389/2017 Αποζημίωση ιδιοκτησίας από ρυμοτομία λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης Συβότων βάσει της αριθ.47/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 28/04/2017 11:32:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΕΟΔΩΡΙ-ΠΔΥ
 8. Θέμα: Περίληψη της αριθ. 5/2017 Διακήρυξης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πέρδικας και Συβότων
  Ημ/νια: 28/04/2017 08:55:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω3Α0ΩΡΙ-ΙΕΣ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 319/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  Ημ/νια: 28/04/2017 08:46:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΓΞΦΩΡΙ-20Υ
 10. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 304/2017: Έγκριση δαπάνης ετήσιας συνδρομής για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» έτους 2017 για τις παραλίες «Καραβοστάσι», «Μέγα Άμμο» και «Δρέπανο» Δήμου Ηγουμενίτσας, συνολικού προϋπολογισμού 900,00 ευρώ.
  Ημ/νια: 27/04/2017 15:45:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΕ93ΩΡΙ-04Α