Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 657/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΣΟΥ 472,82€
  Ημ/νια: 21/06/2018 14:48:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ψ4Τ3ΩΡΙ-ΕΞΝ
 2. Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 38/2012 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ - ΑΝΑΘ. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΑΧΡΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
  Ημ/νια: 21/06/2018 12:30:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Β4ΓΑΩΡΙ-5ΝΣ
 3. Θέμα: 39/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  Ημ/νια: 21/06/2018 11:43:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω1ΥΨΩΡΙ-0Ρ3
 4. Θέμα: Εξωιδρυματικό επίδομα Τετρ/γιας-Παρ/γιας μηνός Ιουνίου 2018
  Ημ/νια: 21/06/2018 11:05:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΚΔΩΡΙ-1ΤΩ
 5. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στα Ιωάννινα.
  Ημ/νια: 21/06/2018 10:56:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΥ3ΓΩΡΙ-ΛΗΘ
 6. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στα Ιωάννινα.
  Ημ/νια: 21/06/2018 10:54:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7540ΩΡΙ-ΡΤ3
 7. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στα Ιωάννινα.
  Ημ/νια: 21/06/2018 10:52:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 7Τ35ΩΡΙ-13Ψ
 8. Θέμα: Οδοιπορικά έξοδα & εκτός έδρας ημερ. αποζημίωση υπαλλήλου για μετάβασή του στα Ιωάννινα.
  Ημ/νια: 21/06/2018 10:50:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω6ΞΑΩΡΙ-ΞΩΜ
 9. Θέμα: ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
  Ημ/νια: 21/06/2018 10:47:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΠΚΘΩΡΙ-Ρ95
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΛΙΚΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ
  Ημ/νια: 21/06/2018 10:11:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΗΡΕΩΡΙ-7ΧΗ