Διαύγεια

Όλες οι Αποφάσεις που ανεβαίνουν στο Διαύγεια από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Διαύγεια

Οι 10 τελευταίες αποφάσεις για να δείτε όλες τις αποφάσεις κάντε κλικ εδώ

 1. Θέμα: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (1) ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (1 ΚΑΤΟΙΚΙΑ -ΕΝΑ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ) ΚΤΙΡΙΟ (2) ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ (4 STUDIO)- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 201.80 Τ.Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 33,30 Τ.Μ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 234,40 Τ.Μ
  Ημ/νια: 15/10/2018 14:33:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΟΠΒΩΡΙ-8ΓΟ
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1165/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 3ου ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΟΣΟΥ 799,80€.
  Ημ/νια: 15/10/2018 13:55:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΙΡ7ΩΡΙ-1ΜΒ
 3. Θέμα: ΧΕΠ 1700/2018 Ηχητική κάλυψη στο πλαίσιο εκδηλώσεων"Ευρωπαικής Εβδομάδας Κινητικότητας"στο Δήμο Ηγουμενίτσας
  Ημ/νια: 15/10/2018 13:24:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΞΓΑΩΡΙ-ΠΕΟ
 4. Θέμα: Μετακίνηση Υπαλλήλου του Δήμου Ηγουμενίτσας προκειμένου να συμμετάσχει στο 1ο Διεθνές Συνέδριο “International Conference Intermodal Adriatic Passengers 2018” που θα πραγματοποιηθεί στο Bari της Ιταλίας από 17 έως 18 Οκτωβρίου.
  Ημ/νια: 15/10/2018 13:17:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΔΘΞΩΡΙ-ΛΞΣ
 5. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΕΓΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 72 ΚΑΙ 79 ΤΟΥ ΑΡΘ.2 ΤΟΥ Ν. 4067/2012
  Ημ/νια: 15/10/2018 12:55:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΦΕΓΩΡΙ-ΧΑ7
 6. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
  Ημ/νια: 15/10/2018 12:52:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΙΠΔΩΡΙ-1ΚΑ
 7. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Ημ/νια: 15/10/2018 12:46:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΩΣΒΨΩΡΙ-ΑΥΝ
 8. Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου σε Αθήνα και Γιάννενα.
  Ημ/νια: 15/10/2018 12:45:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: ΨΘΠΗΩΡΙ-ΚΒΒ
 9. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ
  Ημ/νια: 15/10/2018 12:37:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: 6ΘΣΜΩΡΙ-3Σ8
 10. Θέμα: Αριθ.365/2018 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Κ.Α.20.6262.001 για αλλαγή λαμπτήρων ηλεκτροφωτισμού και λοιπές εργασίες στη Δ.Ε. Ηγουμενίτσας.
  Ημ/νια: 15/10/2018 12:36:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  ΑΔΑ: Ω58ΠΩΡΙ-Φ36