Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

                Ηγουμενίτσα, 07-07-2017

                                          Αριθ. Πρωτ.: 14676

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ 12/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού χώρων διδασκαλίας &βοηθητικών χώρων στο 9ο νηπιαγωγείο του Δήμου Ηγουμενίτσας και υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ομάδες:

1.    Ομάδα Α: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης και παιδαγωγικού υλικού (CPV 39161000-8), συνολικού π/υ 20.540,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

2.    Ομάδα Β: Προμήθεια επίπλων γραφείου (CPV 39120000-9), συνολικού π/υ 945,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

3.    Ομάδα Γ: Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών (CPV 39710000-2), συνολικού π/υ 540,00€, πλέον ΦΠΑ 24%.

Ομάδα Δ: Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών (CPV 30213000-5), συνολικού π/υ 2.975,00€, πλέον ΦΠΑ 24%.

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος