Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

               

                 Ηγουμενίτσα, 19-07-2017

     Αριθ. Πρωτ.: 15443

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ 13/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

( άρθρο 117 του ν. 4412/2016)

 

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.140,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 29.933,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ομάδες ως εξής:

 1. Ομάδα Α: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – εκτυπωτές, (CPV 3000 0000-9), συνολικού π/υ 7.663,20€ με ΦΠΑ.

 2. Ομάδα Β: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (CPV 42500000-1 και 3971 0000-2), συνολικού π/υ 8.171,60€ με ΦΠΑ.

 3. Ομάδα Γ: Έπιπλα(CPV 3913 0000-2), συνολικού π/υ 9.703,00€ με ΦΠΑ.

 4. Ομάδα Δ: Λοιπός εξοπλισμός (CPV 3970000-9, 39151100-6, 39563530-0, 39720000-5, 33932000-2, 31523000-8, 3123100-9, 38550000-5 και 42923110-6), συνολικού π/υ 4.395,80€ με ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες (αφορά στις ομάδες Α έως Γ) για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

  Για τα είδη της ομάδας Δ –Λοιπός εξοπλισμός, οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος και κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

  Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 2α Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ηγουμενίτσα 46100) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

  Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

  Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

  Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   

Αρχεία

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος