Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα, 08/09/2017
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 19177
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                
Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                                
Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Πληρ.: κα Ευτ. Νικολοπούλου
Τηλ. : 2665361255
Fax : 2665029119
       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού (4.417,52 τ.μ.) από το υπ’ αριθ. 10α Τεμάχιο Αγροκτήματος Σπαθαραίων της Τοπικής Κοινότητας Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:45 - 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00€) ετησίως. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 72,00 Ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το γραφείο εσόδων του Δήμου, Αρμόδια Υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr

 

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ