Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ναυαγοσωστική κάλυψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ηγουμενίτσα, 26.06.2018

Αριθ. Πρωτ.: 9348

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΡΙΘ 07/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ηγουμενίτσας 2018

O Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 117 του ν. 4412/2016, με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης των

πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018.

Η σύμβαση αφορά σε διάστημα δύο μηνών και συγκεκριμένα από 01.08.2018 έως

30.09.2018.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 34.720,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι χαρακτηρισμένες ως πολυσύχναστες παραλίες με τον αντίστοιχο αριθμό

ναυαγοσωστικών πύργων είναι:

Παραλία «ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ» της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, με ένα (1) ναυαγοσώστη.

Παραλία «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» της Δημοτικής Ενότητας Συβότων, με ένα (1) ναυαγοσώστη.

Παραλία «ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ» της Δημοτικής Ενότητας Πέρδικας, με δύο (2) ναυαγοσώστες.

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει

προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7 του π.δ. 31/2018/α.γ.ε.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3 Ηγουμενίτσα ΤΚ

46100, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στις 10 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα

10:00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που νομίμως λειτουργούν σχολή

ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, δεν

απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την

ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με το Τμήμα Προμηθειών Δήμου

Ηγουμενίτσας, αρμόδια υπάλληλος κα. Ιφιγένεια Κώτσια, τηλέφωνο: 2665361212, email:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

ΑΡΧΕΙΑ

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας

Ιωάννης Λώλος