Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε όλες τις προκηρύξεις και τους διαγωνισμούς του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                              Ηγουμενίτσα   04 / 07  /2018

                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 9713

Ταχ.Δ/νση: Σουλίου 3                                            

Τ.Κ.: 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Πληρ.: Νικολοπούλου Ευτυχία

Τηλ : 26653 61255

Fax : 26650 29119

                                                                

               ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκηρύσσει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (τραπεζοκαθίσματα) με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκποίηση των παρακάτω ειδών:

 

α/α

Περιγραφή κινητού

Αριθμός Τεμαχίων

Τιμή Τεμαχίου (€)

Σύνολο αξίας τεμαχίων (€)

1.       

Μαρμάρινα τραπέζια

8

4,00

32,00

2.       

Τραπέζια μπαμπού με τζάμι

13

4,00

52,00

3.       

Καρέκλες σκηνοθέτη

36

2,50

90,00

4.       

Καρέκλες μπαμπού

40

3,50

140,00

5.       

Διπλά μπαμπού

6

5,00

30,00

 

Σύνολο πρώτης προσφοράς

344,00

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18/07/2018, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10:00-10:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Ηγουμενίτσας.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Σουλίου 3,  Τηλέφωνα:  26653 61255 -  26650 41365.

Οι αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας www.igoumenitsa.gr

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     

                                                                                              ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ