Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης

ΠΡΟΣ:   Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας,
               όπως ορίστηκα με την αριθ. 122/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Ηγουμενίτσας.


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης»


Καλείστε σε συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις
1 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3)
για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ :  Τροποποίηση του Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας Δήμου Ηγουμενίτσας. (Κανονιστική Απόφαση)

* Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή  2/3/2018 την ίδια ώρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ