Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ     ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

           Ηγουμενίτσα 28 Φεβρουαρίου 2018

            Αριθμ. Πρωτ.: 3017

    

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους και τα Μέλη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τους Φορείς και τους Δημότες της πόλης, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018  και ώρα 20:00’ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας - Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, οδός Σουλίου - αρ. 3 , με μοναδικό Θέμα :

                     «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

(σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 342/2017 και 6/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του Ν.3731/2008).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δονάτος Ν. Μαρτίνης