Προσκλήσεις

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις Προσκλήσεις του Δήμου Ηγουμενίτσας

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

          Ηγουμενίτσα, 11 Μαΐου 2018

           Αριθμ. Πρωτ.: 7081

    

   Π Ρ Ο Σ :

Δημοτικό Μέγαρο - Σουλίου 3

Τ.Κ. 461 00 – Ηγουμενίτσα

____________________________

Web site: www.igoumenitsa.gr

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες: Γεώργιος Νικολάου

Τηλ.2665361211 - Fax 2665029119

Α)Τακτικά Μέλη κ.κ.                                                                              1) Σούρλα Παναγιώτα                                                                                      3) Λώλης Ηλίας                                                                                                 5) Γόγολος Ιωάννης          

                                                                                                                                                                                                                                  Β) Αναπληρωματικά Μέλη κ.κ.                                                                                  1)Τσουμάνης Κωνσταντίνος                                                                                     3) Γουρνάρης Μιχαήλ                                                                                              5) Γκόλιας Βασίλειος                                                                                                                            

2) Κώστας Ελευθέριος

4) Ντάνης Βασίλειος

6) Δήμας Θεόδωρος  

2)Τζώρτζης Απόστολος

4) Ντάνης Γεώργιος                                                                                        

(Κοινοποίηση δια μέσω του Πρωτοκόλλου)

Γραφείο Δημάρχου                                                                                      Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.                                                                               Γενικό Γραμματέα Δ. Ηγ/τσας                                                                                      Προϊσταμένη Οικον. & Διοικ. Υπηρ.                                                                                          Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                       Γραφεία Συνδυασμών (2)                                                                                 Γραφεία Αντιδημάρχων (5)                                                                                    Νομικό Σύμβουλο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση»

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την  17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο

Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 2ο

Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 3ο

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 4ο

Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 5ο

Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του δημοσίου ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών έργων υποδομής Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2018 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 6ο

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση δρόμων στην περιοχή οικισμού Εθνικής Αντίστασης», καθορισμός όρων αυτού, έγκριση της μελέτης και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 7ο

Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγουμενίτσας για ένα έτος».

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 8ο

Διάθεση πίστωσης, έγκριση της αριθ. 2/2018 μελέτης Οικονομικής Υπηρεσίας και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Νομικού Προσώπου ΠΑΚΠΠΟ για ένα έτος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 47.339,11 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 9ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 21 τεμαχίου εμβαδού Ε=4.249,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 10ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 103 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.513,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 11ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 177 τεμαχίου εμβαδού Ε=8.352,00 τ.μ. από τον Κτηματολογικό Πίνακα Διανομής Υποχρεωτικού Αναδασμού Αγροκτημάτων Ρίζιανης – Κορύτιανης, για γεωργική καλλιέργεια (μηδική) για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 12ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=2.878,20 τ.μ. από το με αριθμό 129α τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Αργυροτόπου της Τ.Κ. Αργυροτόπου του Δήμου Ηγουμενίτσας, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006, για γεωργική καλλιέργεια.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 13ο

 

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 15 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.273,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια:   – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 14ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 20 τεμαχίου εμβαδού Ε=5.055,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 15ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 37 τεμαχίου εμβαδού Ε=1.360,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 16ο 

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία του με αριθ. 79 τεμαχίου εμβαδού Ε=3.824,00 τ.μ. Αναδασμού Σπαθαραίων έτους 2008, για ελεύθερη βόσκηση ζώων για 9 χρόνια στην Τ.Κ. Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 17ο

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση μετά από δημοπρασία έκτασης εμβαδού Ε=4.000,00 τ.μ. από το με αριθμό 1643 κοινοτικό τεμάχιο Συμπληρωματικής Διανομής Αγροκτήματος Συβότων στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας, για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 18ο

Επί αιτήσεως κληρονόμων Ευαγγέλου ΡΙΖΟΥ του Αντωνίου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης για οικόπεδα ιδιοκτησίας τους που βρίσκονται στον Παραπόταμο Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 19ο

Επί αιτήσεως των Φωτίου ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου και Λητώς ΝΤΟΥΚΑ του Παύλου ως νομίμων δικαιούχων του αποβιώσαντος Ευαγγέλου ΝΤΑΝΗ για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης σε οικόπεδο στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

Θέμα 20ο
Καθορισμός αποζημιώσεων για τη γη και τα επικείμενα των παρόδιων ιδιοκτητών των οικοδομικών τετραγώνων 9Α, 2Γ, 8, 8Β και 9 στα Σύβοτα Δήμου Ηγουμενίτσας, προκειμένου να γίνει διάνοιξη δρόμου. Έγκριση παρακατάθεσης των αποζημιώσεων υπέρ των δικαιούχων στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων της Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας.

Εισηγήτρια: – Σούρλα Παναγιώτα – Αντιδήμαρχος

                                                                          

Παρακαλούνται οι εισηγητές των θεμάτων

να   παρευρίσκονται στη συνεδρίαση της

Οικονομικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια

της συζήτησης του θέματος του οποίου

εισηγούνται.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

               ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΟΣ

                     ΔΗΜΑΡΧΟΣ