Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, με τη συμμετοχή των Δήμων Ηγουμενίτσας και Πάργας, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του μη κυβερνητικού φορέα AGENCY FOR THE EUROMEDITERRANEAN CULTURAL HERITAGE, υλοποιεί το Έργο «Contemporary Art in the Cross-border Regions of Greece and Italy», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013».

Διαβάστε περισσότερα: adrionart

Archeo. S. System of the Archaeological Sites of the Adriatic Sea Archeo.S. is a Project funded under the IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme, Priority 2. Natural and Cultural Resources and Risk Prevention, Measure 2.2 - Natural and cultural resource management and prevention of natural and technological risks. The Project is the result of a synergy created by six Bodies located on the Adriatic Sea:

Διαβάστε περισσότερα: Archeo.s

Το έργο NCNET στοχεύει κατα κύριο λόγο στην ανάπτυξη ενός διασυνοριακού δικτύου το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών προστασίας και προβολής του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της διασυνοριακή περιοχής της Θεσπρωτίας και των επαρχιών Aliko και Xarre. Παράλληλα, στόχο του έργου αποτελεί η ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη και τον βέλτιστο χωροταξικό σχεδιασμό στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα: NCNET

The Cluster Club Project focuses on nautical and shipbuilding sectors including the supply chain of plastic, rubber, metal, wood and textiles. The main aim of the project is to accelerate the reinforcement of the cluster system as well as the creation of new clusters with particular attention to the building of a SME network involving Public administration, institutes of research and associations.

Διαβάστε περισσότερα: Cluster Club

Βιώσιμη Διαχείριση Αστικών Δικτύων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αγγλικός τίτλος: " Sustainable Management of Urban Networks with the use of ICT"
Ακρωνύμιο: URBANETS

Εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας "Greece – Italy 2007-2013" και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 75%) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 25%).

Διαβάστε περισσότερα: URBANETS