Επιτροπές

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου.  Είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Στο Δήμο Ηγουμενίτσας αποτελείται από έξι Δημοτικούς Συμβούλους, από τους οποίους οι τέσσερις ανήκουν στην πλειοψηφούσα παράταξη και οι υπόλοιποι δύο στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Σύνθεση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος
Μιχαήλ Γκίκας - Αντιδήμαρχος

Αντιπρόεδρος
Δήμητρα Γούλα  

Τακτικά Μέλη

  • Κωνσταντίνος Τσουμάνης 
  • Ρεγγίνα Δηλαβέρη
  • Μιχαήλ Γουρνάρης
  • Απόστολος Τζώρτζης
  • Χρήστος Κάτσιος

Αναπληρωματικά Μέλη

  • Ηλίας Λώλης
  • Ελευθέριος Κώστας
  • Ευάγγελος Μυριούνης
  • Χριστίνα Καραλή - Νταφλάκη
  • Γεώργιος Μακρής

Η θητεία της επιτροπής ξεκίνησε το Μάρτιο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο  του 2019
Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει οριστεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Ηγουμενίτσας, Παντελής Καραπιπέρης.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας
Γραμματέας επιτροπής: Παντελής Καραπιπέρης  
Διεύθυνση: Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα,
Τηλέφωνο +30 2665361155
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σχετικά Αρχεία