Λοιπές Πληροφορίες

Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα

Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα

Προϋπολογισμός 2018 (υπό διαβούλευση)

Τεχνικό Πρόγραμμα 2018 (υπό διαβούλευση)

 

Τεχνικό Πρόγραμμα 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων 2015
Προϋπολογισμός Εξόδων 2015

Αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό 2015

  • Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου από την Επιτροπή Διαβούλευσης - Απόφαση 2/2014
  • Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου από την Εκτελεστική Επιτροπή - Απόφαση 10/2014
  • Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου από το Δημοτικό Συμβούλιο - Απόφαση 337/2014

 

  • Τεχνικό Πρόγραμμα 2014
  • Προϋπολογισμός Εσόδων 2014
  • Προϋπολογισμός Εξόδων 2014
  • Ισολογισμός 2014