Σχετικά με τον Δημότη

Τεχνικές Υπηρεσίες & Πολεοδομία

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Λάμπρος Νικολάου 
Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, 3ος Όροφος
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26653 61103
Φαξ: 2665361123
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Υπηρεσίες
 • 1. Διοικητικής Υποστήριξης Γραφείο Προϊσταμένου
  • Γραμματεία
  • Γραφείο Δημοπρασιών
 • 2. Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
  • Γραφείο Μελετών και Επιβλέψεων
  • Γραφείο Κυκλοφοριακών Θεμάτων και Ρυθμίσεων
  • Γεωτεχνικό Γραφείο
 • 3. Τμήμα Επισκευών - Συντήρησης Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Φωτισμού
  • Γραφείο Αυτεπιστασίας
  • Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού 
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κωνσταντίνος Αθανασίου
Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, 3ος Όροφος
Σουλίου 3, 46100 Ηγουμενίτσα
Τηλέφωνο: 26653 61251
Φαξ: 2665361123
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Υπηρεσίες
 • Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τοπογραφικών Εφαρμογών - Κτηματολογίου
 • Τμήμα Αυθαιρέτων κατασκευών 
 • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών